Cinsel İşlev Bozuklukları

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI TANI VE TADAVİSİ


Androloji, erkek ve kadın cinsel sağlığı, erkek kısırlığı ve bununla ilgili tüm anatomi, fizyoloji, biyokimya gibi temel araştırmaları inceleyen tıp dalıdır. Latince çevirisi erkek bilimi olsa da erkek ve kadın cinsel fonksiyonlarının benzerlikleri ve birbirlerini tamamlayan özellikler taşımaları nedeniyle kadın cinsel fonksiyonlarını da inceler. Bu nedenle “Androloji” terimi günümüzde artık “Cinsel İşlev Bozuklukları” tanı ve tedavisi olarak değişmiştir.
Androloji hangi hastalıklarla ilgilenir?
Erkeklerde ereksiyon kusurları
Cinsel isteksizlik
Penis yapı bozuklukları (eğrilikler, hipospadias, rekonstrüktif cerrahi)
Ejakülasyon bozuklukları
Kadın cinsel işlev bozuklukları (isteksizlik, ağrı sendromları, uyarılma bozuklukları, vb.)
Erkek kısırlığı (infertilite)


Ereksiyon sorunlarında ilaç tedavileri, enjeksiyon tedavileri ve penis protezi (mutluluk çubuğu) uygulamaları kişiye özel olarak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır. Yine her türlü hormonal sorunlarda teşhis ve tedavi üroloji, psikiyatri ve endokrinoloji alanında uzmanların ekip çalışması ile tedavi seçenekleri sunulabilmektedir. Penis yapı bozuklukları ile ilgili her türlü rekonstrüktif cerrahi tarafımızdan sunulmaktadır.
Erkek kısırlığı ile ilgili olarak gerek ürolojik olarak gerekse tüp bebek merkezimizde hastalara tedavi seçenekleri sunulabilmektedir. Mikroskopik varikoseleketomi, mikro-TESE, vazo-vazostomi, epididimovazostomi gibi özellik gerektiren cerrahiler de hastalarımıza uygulanmaktadır.


YAPILAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ
PENİS PROTEZ AMELİYATLARI
PEYRONİE HASTALIĞI TEDAVİSİ
MİKROSKOPİK VARİKOSELEKTOMİ
Mikro-TESE
HORMON EKSİKLİKLERİ TEDAVİSİ
TESTİS BOZUKLUKLARI TEDAVİSİ