Özgeçmiş

Orta ve Lise eğitimini İstanbul Robert Kolej’de tamamlayan Prof.Dr. Haluk Kulaksızoğlu, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Üroloji eğitimini İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladıktan sonra sonra Amerika Birleşik Devletlerinde Boston Üniversitesi Üroloji Kliniğinde cinsel işlev bozuklukları, nöro-üroloji ve ürodinami üzerine fellowship yaptı.

Prof.Dr. Haluk Kulaksızoğlu 2012 yılından beri Florence Nightingale Hastanelerinde görev yapmaktadır. Aynın zamanda Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinde de görevli olan Dr. Kulaksızoğlu özellilkle prostat ve mesane hastalıkları, işeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, nöro-üroloji, kadın ürolojisi,kısırlık konularında çalışmaktadır.

Ülkemizde az sayıdaki merkezde uygulanmakta olan mesaneye botoks enjeksiyonları, idrar kaçırma ve mesane sarkmalarında vajinal lazer uygulamaları, sakral sinir stimülatörü ameliyatları, penil protez uygulamaları, mikro-TESE, ürodinamik incelemeleri ile genel ürolojiile ilgili her türlü cerrahiyi gerçekleştirmektedir.

Özel İlgi Alanları:

GENEL ÜROLOJİ

 • TAŞ HASTALIKLARI TANI ve TEDAVİSİ
 • ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI TANI ve TEDAVİSİ
 • ÜRO-ONKOLOJİ
 • ENDOSKOPİK TAŞ CERRAHİLERİ

 

İŞEME BOZUKLUKLARI VE İDRAR KAÇIRMA TANI ve TEDAVİSİ

 • ÜRODİNAMİK İNCELEMELER
 • FLEKSİBLE SİSTOSKOPİ
 • MESANE BOTOKS UYGULAMALARI
 • VAJİNAL LAZER
 • POSTERİOR TİBİAL SİNİR STİMÜLASYONU
 • SAKRAL SİNİR STİMÜLATÖRÜ AMELİYATLARI
 • STRES İNKONTİNANS AMELİYATLARI (TOT , TVT)
 • ROBOTİK SAKRO-KOLPOPEKSİ
 • ARTİFİSYEL SFİNKTER AMELİYATLARI
 • TUR AMELİYATLARI

MESANE BOZUKLUKLARI TANI VE TEDAVİSİ

 • MESANE ÇALIŞMA BOZUKLUKLARI
 • MESANE TÜMÖRLERİ
 • SİSTİTLER
 • MESANE TAŞI
 • MESANEÇIKIM TIKANIKLIKLARI
 • MESANE BÜYÜTME AMELİYATLARI
 • VUR( VEZİKOÜRETERAL REFLÜ- MESANEDEN BÖBREĞE İDRAR GERİ KAÇAĞI) AMELİYATLARI
 • VEZİKO-VAJİNAL FİSTÜL AMELİYATLARI ( MESANE DELİĞİ)
 • MESANE SARKMASI ONARIMI / İDRAR KAÇIRMA AMELİYATLARI
 • STRES TİP İDRAR KAÇIRMADA VAJİNAL LAZER UYGULAMALARI

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI  ve ERKEK KISIRLIĞI TANI VE TEDAVİSİ

 • EREKSİYON SORUNLARI
 • BOŞALMA SORUNLARI
 • İSTEK SORUNLARI /HORMONLAR BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ
 • ERKEK KISIRLIĞI TANI ve TEDAVİSİ
 • MİKROSKOPİK VARİKOSEL AMELİYATLARI
 • PENİS EĞRİLİĞİ ( PEYRONİE-KURVATÜR) AMELİYATLARI
 • PENİS PROTEZİ AMELİYATLARI ( MUTLULUK ÇUBUĞU)
 • HİPOSPADİAS AMELİYATLARI
 • Mikro_TESE AMELİYATLARI

PROSTAT BEZİ HASTALIKLARI TANI ve TEDAVİSİ

 • PROSTAT BÜYÜMESİ TANI ve TEDAVİSİ
 • PROSTAT İLTİHABI TANI ve TEDAVİSİ
 • PROSTAT KANSERİ TANI ve TEDAVİSİ
 • MR-FÜZYON PROSTAT BİYOPSİSİ
 • PROSTAT TUR-AMELİYATLARI
 • PROSTAT LAZER AMELİYATLARI
 • BASINÇ-AKIM ÇALIŞMALARI

ÜROLOJİK PROTEZ AMELİYATLARI

 • PENİS PROTEZİ UYGULAMALARI ( MUTLULUK ÇUBUĞU)
 • TESTİS PROTEZİ UYGULAMALARI
 • ARTİFİSYEL SFİNKTER UYGULAMALARI ( İDRAR KAÇIRMAYI ENGELLEMEK İÇİN)
 • SAKRAL PİL UYGULAMALARI

VAJİNAL LAZER UYGULAMALARI

 • KADINLARDA STRES TİP İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ
 • MENAPOZUN GENİTAL VE ÜRİNER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİNİN ORTADAN KALDIRILMASI
 • MESANE SARKMALARI TEDAVİSİ
 • KADIN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU TEDAVİSİ